Privacy Verklaring


AutBreak Forum biedt volwassenen met ASS, hun partners en gezinsleden, en andere geïnteresseerden een digitale ontmoetingsplek waar zij (h)erkenning, informatie en ervaringen over ASS met elkaar kunnen delen. Dit doet AutBreak Forum via een discussieforum op de website autbreak.nl.

Bij een bezoek aan onze website en/of het gebruik van AutBreak Forum vertrouw je ons bepaalde gegevens toe. Daarbij kan het om persoonlijke gegevens van jou gaan, zogeheten persoonsgegevens. Wij behandelen jouw gegevens steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring kun je lezen welke (persoons)gegevens wij bijhouden of op een andere manier verwerken, waarvoor die gegevens gebruikt worden en welke rechten jij hebt.


1. Welke gegevens verwerken we? En met welk doel?

Bezoek aan de website en het forum
Autbreak.nl verwerkt, evenals andere websites, de IP-adressen van websitebezoekers. Ook worden bepaalde technische kenmerken van jouw webbezoek (OS en browser) bijgehouden. Wij gebruiken deze gegevens om de vindbaarheid en het gebruik van de website te meten, om de website goed te laten functioneren en om de website veilig en bereikbaar te houden.

Toegang tot het forum
Om berichten op AutBreak Forum te kunnen plaatsen en lezen moet je je registreren. Je moet daarvoor een werkend e-mailadres opgeven. Ook moet je een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, die je nodig hebt om toegang te krijgen tot het forum en je persoonlijke gebruikersomgeving. Jouw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord worden door ons vastgelegd, evenals jouw IP-adres en het tijdstip van registratie. Van deze gegevens zijn alleen jouw gebruikersnaam en het tijdstip van jouw registratie zichtbaar voor andere forumgebruikers.

Jouw e-mailadres gebruiken wij om je gebruikersnaam en wachtwoord te bevestigen en om je een nieuw wachtwoord te kunnen toesturen als je je wachtwoord kwijt bent. Je e-mailadres kan door ons ook worden gebruikt om je via de forumsoftware een e-mail te sturen met nieuws of informatie over het forum. Als je geen e-mails met nieuws of informatie over AutBreak Forum wilt ontvangen, kun je die optie uitzetten via het gebruikerspaneel. Ook kun je je daarvoor afmelden door middel van de link in het desbetreffende e-mailbericht.

Verder biedt de forumsoftware de mogelijkheid om persoonlijke berichten van andere forumgebruikers te ontvangen op jouw e-mailadres. Jouw e-mailadres is daarbij niet zichtbaar voor andere gebruikers. Als je geen e-mails van andere forumgebruikers wilt ontvangen, kun je die optie uitzetten via het gebruikerspaneel.

Nadat er onder de door jou gekozen gebruikersnaam een account voor je is aangemaakt, worden daarin door de forumsoftware jouw persoonlijke instellingen voor het forum bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan de optie om wel of geen e-mails van andere forumgebruikers te kunnen ontvangen, maar ook aan de aanvullende informatie over jezelf (zoals jouw leeftijd, woonplaats en hobby’s) die je eventueel in je gebruikersprofiel hebt vermeld, een eventueel onderschrift bij jouw berichten op het forum of een door jou gekozen avatar. Je kunt, met uitzondering van je gebruikersnaam, jouw persoonlijke instellingen te allen tijde zelf aanpassen of verwijderen via het gebruikerspaneel.

Ook worden binnen jouw persoonlijke gebruikersomgeving de privéberichten die je hebt ontvangen van of verstuurd aan andere forumgebruikers opgeslagen. Je kunt daarbij – binnen de toegestane maximale omvang van jouw persoonlijke postbus – zelf bepalen welke privéberichten wel of niet bewaard moeten worden.

Gebruik van het forum
Een belangrijk doel van AutBreak Forum is om lotgenoten in staat te stellen ervaringen uit te wisselen over leven met ASS. Het is bijna onvermijdelijk dat forumgebruikers daarbij ook persoonlijke (of zelfs zeer persoonlijke) informatie over zichzelf verstrekken. Dergelijke gegevens zullen, wanneer zij aan jou als persoon kunnen worden gekoppeld, al snel persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Het kan daarbij zelfs om gevoelige gegevens (zogeheten “bijzondere persoonsgegevens”) gaan. Bijvoorbeeld wanneer je op het forum iets vertelt over jouw ASS-diagnose, of over jouw seksuele geaardheid of genderidentiteit.

AutBreak Forum maakt het door middel van forumsoftware mogelijk dat jij berichten op het forum kunt plaatsen en dat die berichten door andere gebruikers kunnen worden gelezen. Door dat te doen kan het dus zijn dat AutBreak Forum ook bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt. Wij doen dat uitsluitend met het doel om – binnen de veiligheid van een besloten forum – mensen in staat te stellen persoonlijke ervaringen en informatie over ASS uit te wisselen. Wat jij over jezelf vertelt op het forum wordt door ons niet verder gebruikt. Wel kan de inhoud van wat je op het forum plaatst door de moderators van het forum worden bewerkt of verwijderd, wanneer die inhoud in strijd is met de forumregels.

Belangrijk! Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die je op het forum met andere gebruikers deelt. Houd er rekening mee dat berichten op het forum openbaar zijn voor alle geregistreerde gebruikers van dat forum. Plaats alleen persoonlijke informatie op het forum waar je je zelf comfortabel bij voelt. Verder raden we je aan om als gebruikersnaam niet je echte naam te gebruiken maar een pseudoniem te kiezen, zodat je gebruikersnaam geen informatie bevat over jouw werkelijke identiteit.

Oneigenlijk gebruik of misbruik van autbreak.nl
Bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de website of het forum of bij niet-naleving van de forumregels kunnen wij een IP-adres en/of e-mailadres ook gebruiken om iemand de toegang tot de website of bepaalde faciliteiten van de website voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen. Bij ernstig misbruik (bijvoorbeeld de schending van de belangen van andere forumgebruikers) kunnen wij de bij ons bekende gegevens bovendien gebruiken om te trachten iemands identiteit te achterhalen om die persoon op zijn gedrag aan te spreken en/of andere actie te ondernemen om het misbruik te beëindigen.


2. Grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat elke verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd moet zijn. Daarvan is alleen sprake als de verwerking kan worden gebaseerd op één of meer van de rechtsgrondslagen die de AVG noemt. De verwerking van jouw persoonsgegevens door AutBreak Forum is op een aantal grondslagen gebaseerd. De belangrijkste daarvan zijn jouw toestemming en, voor eventuele bijzondere persoonsgegevens die je over jezelf meedeelt op het forum, het feit dat het gaat om “persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt”. Met andere woorden: persoonlijke informatie die je zelf op het forum hebt gedeeld.

Daarnaast is de verwerking gebaseerd op de grondslag “behartiging van gerechtvaardigde belangen”. Het gaat daarbij om het gerechtvaardigde belang dat AutBreak Forum heeft bij het verwerken van gegevens die nodig zijn om de vindbaarheid en het gebruik van de website te meten, de website goed te laten functioneren, de website veilig en bereikbaar te houden en oneigenlijk gebruik of misbruik van de website tegen te gaan. Ook gaat het om het gerechtvaardigde belang dat derden (bijvoorbeeld andere forumgebruikers) hebben om te worden beschermd tegen benadeling ten gevolge van oneigenlijk gebruik of misbruik van de website of het forum.

Belangrijk! Door je te registreren als gebruiker geef je AutBreak Forum toestemming om bepaalde persoonsgegevens van jou bij te houden. Ook geef je ons daarmee toestemming om het technisch mogelijk te maken dat je berichten met persoonlijke informatie over jezelf op het forum kunt plaatsen, die vervolgens door andere forumgebruikers kunnen worden gelezen.

Bij registratie wordt gevraagd of je hiermee akkoord gaat. Als je dat doet, ontvang je een e-mail om je gebruikersaccount te activeren. Datum en tijdstip van de activatie van jouw account worden vastgelegd in de database van het forum. Je kunt dit ook in jouw gebruikersinformatie zien: “Lid geworden op …”. Ga je niet akkoord? Dan ontvang je ook geen e-mail om je account te activeren.

Je kunt je toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken altijd intrekken. Daarover kun je meer lezen in paragraaf 7 (Wat zijn jouw rechten?). Intrekken van jouw toestemming betekent overigens niet dat AutBreak Forum vervolgens geen persoonsgegevens meer kan gebruiken om oneigenlijk gebruik of misbruik tegen te gaan. In dat geval is de verwerking van persoonsgegevens namelijk niet gebaseerd op jouw toestemming, maar op de ‘behartiging van gerechtvaardigde belangen’.


3. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Gegevens over bezoeken aan de website
De IP-adressen en technische kenmerken van webbezoeken worden opgeslagen in zogeheten logfiles en gedurende enkele maanden bewaard. Deze logfiles worden, nadat de daarin vastgelegde gegevens zijn geanalyseerd, gewist.

Gebruikersaccounts van forumgebruikers
Jouw e-mailadres en de verdere gegevens in je persoonlijke gebruikersomgeving blijven bewaard zolang je gebruikersaccount bestaat. Bij beëindiging van je account worden al deze gegevens gewist, met uitzondering van jouw gebruikersnaam. Deze blijft zichtbaar bij de berichten die je op het forum hebt geplaatst en/of in de persoonlijke berichten die je via het forum aan andere forumgebruikers hebt verstuurd.

Een account kan niet door de gebruiker zelf worden beëindigd, maar het forumbeheer zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Het beheer kan een account op eigen initiatief beëindigen bij niet-naleving van de forumregels, bij oneigenlijk gebruik of misbruik van het forum, als het opgegeven e-mailadres niet meer in gebruik is of wanneer een account al langere tijd (in elk geval meer dan vijf jaar) inactief is.

AutBreak Forum is terughoudend met het verwijderen van inactieve accounts. De ervaring leert namelijk dat inactieve forumgebruikers soms na een aantal jaren van afwezigheid weer actief worden op het forum. Wel worden na vijf jaar de gegevens in de persoonlijke gebruikersomgeving (denk o.a. aan de berichten in je persoonlijke postbus en de aanvullende informatie in je gebruikersprofiel) gewist. Je e-mailadres blijft echter bewaard, zodat je je account weer kunt activeren. Bij het periodiek opschonen van accounts die al veel langer dan vijf jaar inactief zijn, wordt ook het e-mailadres gewist. In dat geval zul je, om weer toegang te krijgen tot het forum, een nieuw account moeten aanmaken.

Berichten op het forum
Berichten op het forum worden in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard en gedurende die tijd weergegeven in het desbetreffende deel (’topic’) van het forum. De berichten die je op een forum plaatst, kunnen door alle geregistreerde gebruikers van dat forum (of van het betreffende subforum) worden gelezen. Jouw berichten zijn niet zichtbaar of toegankelijk voor mensen die slechts (zonder account) een bezoek aan onze website brengen.

De berichten die je op het forum plaatst worden tevens toegankelijk gemaakt voor de zoekfunctie van het forum, waardoor je als forumgebruiker in alle forumberichten kunt zoeken. De forums en berichten zijn niet doorzoekbaar voor externe zoekmachines.

Het forumbeheer kan topics en berichten die niet actueel meer zijn verwijderen en/of opschonen.

Oneigenlijk gebruik of misbruik van Autbreak.nl
Bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de website (of bij vermoeden daarvan) kunnen gegevens langer worden bewaard. In dat geval worden die gegevens bewaard zo lang als redelijkerwijs nodig is om het oneigenlijke gebruik of misbruik van de website tegen te gaan.

Ook voor het wissen van gebruikersaccounts geldt dat bij oneigenlijk gebruik of misbruik van het forum gebruikersgegevens voor langere tijd kunnen worden bewaard, ook nadat een account al is beëindigd. Indien aan een gebruiker voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot een forum is ontzegd, zullen in ieder geval de gegevens worden bewaard die nodig zijn om die ontzegging te kunnen handhaven.


4. Forumsoftware en cookies

AutBreak Forum draait op phpBB, een bulletinboardoplossing die is uitgebracht onder de “GNU General Public License v2”. Deze kan gedownload worden via www.phpbb.com en via de Nederlandstalige websites www.phpbbservice.nl en www.phpbb.nl. De phpbb-software faciliteert internetgebaseerde discussies. phpBB Limited is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de phpBB-software of de berichten die met gebruikmaking van de phpBB-software op AutBreak Forum worden geplaatst. Meer informatie over phpBB kun je vinden op de drie genoemde websites.

De software voor AutBreak Forum maakt gebruik van cookies. Deze phpBB-software maakt meerdere cookies aan (kleine tekstbestanden die naar de tijdelijke internetbestanden van jouw computer worden gedownload). De eerste twee cookies bevatten een identificatienummer (‘user-id’) en een anoniem sessienummer (‘session-id’). Deze twee nummers worden automatisch door de phpBB-software aan je toegewezen. Een derde cookie zal worden aangemaakt wanneer je onderwerpen hebt gelezen op het forum. Dat wordt gebruikt om op te slaan welke onderwerpen gelezen zijn en verbetert daarmee je gebruikerservaring.


5. Beveiliging

Voor de registratie van forumgebruikers gebruiken wij een beveiligde inlogfunctionaliteit. Jouw gegevens worden door ons opgeslagen in een beveiligde database, die niet door derden van buitenaf te benaderen is. Forumgebruikers hebben geen toegang tot elkaars persoonlijke gegevens. Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet worden ontsleuteld, ook niet door het beheer), waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. Desondanks is het niet aan te raden dat je hetzelfde wachtwoord gebruikt op diverse websites.

Als je het wachtwoord van je account bent vergeten, kun je de ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten’-optie gebruiken in het aanmeldvenster. Dit proces vereist dat je de gebruikersnaam en e-mailadres opgeeft van je gebruikersaccount, waarna de forumsoftware een nieuw wachtwoord zal genereren en zal opsturen naar het e-mailadres, zodat je opnieuw kunt aanmelden.

De berichten die je op AutBreak Forum plaatst kunnen alleen worden gelezen door mensen die zijn geregistreerd als gebruiker van dat forum. De berichten op het forum kunnen niet worden gelezen door mensen die alleen de website bezoeken. Ook zijn de berichten niet vindbaar of doorzoekbaar met algemene zoekmachines op internet. De berichten die je in de besloten subforums ‘Auti-Only’ of ‘Partnerforum’ plaatst, kunnen bovendien alleen gelezen worden door de forumgebruikers die ook tot die subforums zijn toegelaten.


6. Jouw persoonsgegevens en derden

Wij behandelen de persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van gebruikers van AutBreak Forum steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij gebruiken die gegevens niet om je aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Ook wordt niets van de verzamelde informatie door ons verkocht, doorgegeven of anderszins bekend gemaakt aan derden.

Uitzondering: bij ernstig misbruik of oneigenlijk gebruik van de website of het forum kunnen wij jouw IP-adres en/of e-mailadres gebruiken om de internetprovider te informeren. Ook kunnen wij bij misbruik of oneigenlijk gebruik waarbij de belangen van derden worden geschaad, de ons bekende gegevens over jouw identiteit aan deze derden ter beschikking stellen.

Hoewel AutBreak Forum jouw gegevens in een beveiligde database opslaat, kunnen AutBreak Forum en phpBB niet verantwoordelijk worden gehouden voor hackpogingen die ertoe kunnen leiden dat gegevens vrijkomen.


7. Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal privacyrechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zo heb je bijvoorbeeld recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikelen 16 en 17 AVG). Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens (artikel 21 AVG).

Inzien, wijzigen en verwijderen van jouw persoonsgegevens
Via het gebruikerspaneel kun je zien welke gegevens van jou door de forumsoftware worden bijgehouden. Je kunt deze gegevens daar zelf wijzigen of verwijderen. Via het gebruikerspaneel kun je ook je persoonlijke instellingen beheren en aanpassen.

Inzien en wijzigen van jouw berichten op het forum
Je kunt de berichten die je op het forum hebt geplaatst op verschillende wijzen terugvinden: via de knop “Zoek gebruikers berichten” in jouw gebruikersprofiel, via de zoekfunctie van het forum of je kunt via de knop “Je berichten” de topics vinden waarin je een bericht heb geplaatst. Via de zoekfunctie van de forumsoftware kun je ook op bepaalde woorden in jouw eigen berichten zoeken.

Je kunt jouw eigen berichten binnen 24 uur na plaatsing wijzigen via de knop “wijzig” onder het desbetreffende bericht. Vanaf dat moment bewaart de forumsoftware alleen het gewijzigde bericht. Wel registreert de software hoe vaak een bericht is gewijzigd, en wanneer de laatste wijziging is geweest.

Intrekken van jouw toestemming
Je kunt je toestemming aan AutBreak Forum om jouw persoonsgegevens te verwerken altijd intrekken. We zullen dan jouw account beëindigen en alle gegevens in jouw gebruikersomgeving wissen. Als je dat wilt, zullen we ook het topic waarin je jezelf ooit hebt voorgesteld en/of eventuele ‘persoonlijke topics’ in het subforum Auti-Only wissen. Jouw gebruikersnaam en de overige berichten die je op het forum hebt geplaatst blijven in beginsel wel gewoon bewaard. De reden daarvoor is dat anders de discussies op het forum niet meer te volgen zouden zijn. Wel kunnen we in bijzondere gevallen, als dat nodig is om jouw anonimiteit te waarborgen, jouw berichten op het forum anonimiseren door bij die berichten niet langer de door jou gekozen gebruikersnaam te vermelden. Berichten geheel wissen doen wij slechts bij hoge uitzondering, als daarvoor zwaarwegende redenen zijn.

Bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens
Als je het niet eens bent met het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je daartegen bij AutBreak Forum bezwaar maken. Je kunt dat doen door via het forum een persoonlijk bericht te sturen aan het beheer van het forum of door een e-mail te sturen: beheer@autbreak.nl.

Ben je niet tevreden hoe wij met jouw bezwaar zijn omgegaan of vind je dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Dan kun je een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


8. Ben je jonger dan 16?

AutBreak Forum richt zich primair op volwassenen met ASS en hun (volwassen) partners of gezinsleden.

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Wel verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons dan om extra zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij zullen daarom, als wij weten of vermoeden dat je jonger bent dan 16, niet toestaan dat je op het forum gegevens over jezelf bekend maakt waardoor andere forumgebruikers jouw werkelijke identiteit te weten kunnen komen. Om die reden mag je, als je nog geen 16 bent, ook geen foto’s van jezelf op het forum plaatsen.


9. Wijzigingen van deze privacyverklaring

AutBreak Forum kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar up-to-date te houden. De laatste versie zal steeds op dit forum worden gepubliceerd.


10. Contactgegevens AutBreak Forum

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door AutBreak Forum? Dan kun je een e-mail sturen aan: beheer@autbreak.nl. Via het forum een persoonlijk bericht aan het beheer van het forum sturen kan ook.

Algemene vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kun je ook plaatsen in het subforum Vragen/opmerkingen aan Moderators/Beheerders.

Versie 1.0 (april 2022)