Forumregels

De "kleine lettertjes" die belangrijk zijn voor als je je registreert op dit forum.
Gesloten
Beheer AutBreak
Berichten: 36
Lid geworden op: wo 13 apr 2022, 7:59

Forumregels

Bericht door Beheer AutBreak »

Forumregels


1. Over AutBreak Forum

AutBreak Forum heeft als doel mensen met ASS (of een vermoeden van ASS) bij elkaar te brengen. Op het forum kunnen zij in een veilige omgeving informatie en ervaringen uitwisselen, contacten leggen en vragen stellen over uiteenlopende onderwerpen. Er zijn serieuze delen over bijvoorbeeld werk en opleiding, wonen, financiële zaken en diagnoses, maar er is ook ruimte voor ontspanning of om te vertellen over hobby's en interesses. Daarnaast is er een (besloten) subforum waar ook partners of gezinsleden van mensen met ASS ervaringen kunnen uitwisselen en informatie kunnen delen. Het forum wordt gerund door een klein team van vrijwilligers, die zelf ook tot de doelgroep van AutBreak Forum behoren.

Voor deelname aan het forum gelden bepaalde forumregels. Deze regels zijn bedoeld om het forum voor alle gebruikers aangenaam, leesbaar en overzichtelijk te laten zijn en blijven. Door je als gebruiker te registreren ga je akkoord met de forumregels en beloof je dat je je op het forum aan deze regels zult houden. Lees de regels daarom aandachtig door voor je een account aanmaakt en aan het forum gaat deelnemen.


2. Eigen verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid

Je bent als forumgebruiker zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) de berichten die je op het forum plaatst en de informatie die je over jezelf met andere forumgebruikers deelt. AutBreak Forum is niet verantwoordelijk voor de juistheid of wettelijke toelaatbaarheid van door forumgebruikers geplaatste berichten of verstrekte informatie. Ook is AutBreak Forum niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van deelname aan het forum, deelname aan door forumgebruikers georganiseerde meetings of – bijvoorbeeld naar aanleiding van een bericht in “Te koop, te ruil aangeboden / gevraagd” – tussen forumgebruikers onderling aangegane transacties. Dat geldt ook voor adviezen, tips of suggesties van een andere gebruiker (ongeacht diens rol of rang op het forum). Als je besluit om een door een andere gebruiker gegeven advies, tip of suggestie op te volgen, doe je dat op eigen verantwoordelijkheid.

Belangrijk! Door je als gebruiker van AutBreak Forum te registreren en gebruik te maken van het forum, aanvaard je dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw forumgebruik en vrijwaar je AutBreak Forum en de vrijwilligers die het forum beheren en/of modereren, van alle aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van jouw gebruik van het forum, met inbegrip van alle schade die derden door jouw gebruik van het forum zouden kunnen lijden.


3. Subforums “Auti only” en “Partners”

AutBreak Forum heeft twee besloten subforums: “Auti Only”, dat alleen openstaat voor mensen met ASS (of een vermoeden van ASS), en “Partners”, dat bedoeld is voor partners (of gezinsleden) van mensen met ASS. In die subforums kun je in nog meer beslotenheid je persoonlijke verhaal vertellen, zonder dat andere forumgebruikers die niet tot de doelgroep van het subforum behoren kunnen meelezen.

Om toegang te krijgen tot een besloten subforum kun je het forumbeheer een persoonlijk bericht (“PB”) sturen met het verzoek om toegelaten te worden. Voor “Auti Only” geldt in beginsel dat je niet eerder dan een maand na registratie op AutBreak Forum kunt worden toegelaten. Voor “Partners” geldt geen wachttijd: daar kun je je onmiddellijk na registratie voor aanmelden. Bij de beoordeling van een verzoek om toegelaten te worden tot een besloten subforum wordt (summier) gekeken of je inderdaad tot de doelgroep van dat subforum behoort.


4. Gebruikersaccount, gebruikersnaam en wachtwoord

Om je te registreren en deel te kunnen nemen aan het forum heb je een werkend e-mailadres nodig. Het is niet toegestaan om verborgen of technisch anoniem aan het forum deel te nemen, bijvoorbeeld door het gebruik van een proxyserver of door bij registratie een tijdelijk e-mailadres op te geven. Het forumbeheer moet te allen tijde per e-mail contact kunnen opnemen met een gebruiker.

Je mag als gebruikersnaam wel een nickname kiezen zodat je anoniem kunt deelnemen aan het forum. Dat is om privacyredenen zelfs aan te raden. Je gebruikersnaam mag niet provocerend zijn of lijken op een al bestaande naam van een andere gebruiker. Evenmin mag je je voordoen als iemand anders. Verder geldt ook voor het gebruik van avatars dat deze niet provocerend mogen zijn, en dat een avatar niet al in gebruik mag zijn bij een andere forumgebruiker.

Om toegang te hebben tot het forum heb je een wachtwoord nodig. Ben je je wachtwoord kwijt, neem dan contact op met het forumbeheer: beheer@autbreak.nl. Je ontvangt dan per e-mail een nieuw wachtwoord.

Het is niet toegestaan om meer dan één account te gebruiken.

Wil je weten welke gegevens AutBreak Forum bijhoudt als je je als gebruiker registreert? Of welke cookies de forumsoftware gebruikt? Lees dan de privacyverklaring.


5. Respect voor elkaar (en elkaars eigenheid)

Elke forumdeelnemer is in de eerste plaats mens en mag, binnen de kaders van deze forumregels, zichzelf zijn. Met alle eigenaardigheden die ASS (en eventuele bijkomende stoornissen) en ieders karakter en persoonlijkheid met zich mee kunnen brengen.

We bieden elkaar daarvoor ruimte, maar het is niet toegestaan je zodanig te gedragen dat daardoor het gebruiksplezier voor andere forumgebruikers wordt verstoord of afbreuk wordt gedaan aan het doel van AutBreak Forum. Daarom:
• spelen we in discussies op de bal en niet op de persoon;
• maken we elkaar niet belachelijk en veroordelen we elkaar niet;
• maken we geen op- of aanmerkingen over taal- of schrijffouten;
• houden we rekening met elkaar.

AutBreak Forum mag niet worden gebruikt als podium voor het propageren van politieke, religieuze of andere strikt persoonlijke normen en waarden. Er is wel ruimte om over deze onderwerpen te praten en daarover ook te discussiëren, maar enkel in de daarvoor bestemde topics of in je eigen persoonlijke topic. En natuurlijk steeds met respect voor elkaar.

Het is niet toegestaan om (links naar) respectloze, discriminerende, bedreigende, seksueel getinte, denigrerende, lasterende of schokkende teksten, beelden en/of geluiden te plaatsen. Ook voor het verheerlijken van geweld, vreemdelingenhaat, antisemitisme of nationaalsocialisme is op dit forum geen plaats.


6. Respect voor elkaars privacy (en de privacy van derden)

Het is niet toegestaan om op het forum persoonlijke gegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) of foto's van andere forumgebruikers te plaatsen of anderszins openbaar te maken, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Dit geldt ook voor persoonlijke gegevens en foto's van partners en (andere) derden. We gebruiken op het forum alleen de door een gebruiker gekozen gebruikersnaam.

Wees terughoudend met het noemen van namen van (je) kinderen en het plaatsen van foto's waar zij op staan. Houd er rekening mee dat kleine kinderen groot worden en dat zij dan waarschijnlijk ook aan hun privacy hechten.

Het is niet toegestaan om de inhoud van op het forum geplaatste berichten elders (buiten dit forum) te publiceren of anderszins openbaar te maken, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Dit geldt ook voor de inhoud van ontvangen persoonlijke berichten (of via de forumsoftware aan jou verzonden e-mails).

Het is niet toegestaan om in het algemene deel van het forum berichten uit de besloten subforums “Auti Only” of “Partners” te plaatsen, daaruit te citeren of daarnaar te verwijzen. Evenmin is het toegestaan om op het forum de inhoud van een aan jou verzonden persoonlijk bericht (of een via de forumsoftware aan jou verzonden e-mail) te plaatsen of anderszins openbaar te maken.

Wil je weten hoe AutBreak Forum jouw privacy respecteert? Lees dan de privacyverklaring.


7. Deelname aan het forum: algemene do's and dont's

Om het forum overzichtelijk te houden is het onderverdeeld in rubrieken ('subforums'). Kijk, voordat je een nieuw bericht plaatst, in welk subforum het bericht thuishoort. Check ook even of er niet al een topic over dat onderwerp bestaat en of je daar misschien bij kunt aansluiten. Je kunt daarvoor ook de zoekfunctie gebruiken. Moderators kunnen topics samenvoegen en/of berichten verplaatsen om de overzichtelijkheid van het forum zoveel mogelijk te bewaren.

Je kunt een bericht nog tot 24 uur na plaatsing zelf wijzigen. Daarna kan het alleen nog door een moderator worden gewijzigd. Bij voldoende zwaarwegende redenen kan een moderator een door jou geplaatst bericht op jouw verzoek wijzigen. Het herstellen van spel- of taalfouten is geen voldoende zwaarwegende reden.

Niet toegestaan:
• Je mag geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen tenzij je eigenaar van dit recht / deze rechten bent.
• Je mag andere forumgebruikers nooit adviseren om geen deskundige hulp in te schakelen bij fysieke, medische en/of psychische problemen.
• Het gebruik van groene letters is niet toegestaan. De kleur groen is aan moderators voorbehouden.
• Je mag niet 'crossposten': dat is het plaatsen van (vrijwel) identieke berichten in twee of meer topics.
• Het is niet toegestaan andere forumgebruikers onjuist te citeren of hun woorden anderszins te verdraaien.

Ongewenst:
• Voortdurend of uitgebreid offtopic gaan. Dit maakt het voor andere forumgebruikers lastiger om een topic te volgen. Incidenteel een keer offtopic gaan is geen probleem. Je kunt daarvoor ook de tag “offtopic” gebruiken.
• “Slowchat”: het binnen zeer korte tijd met korte berichtjes voortdurend op elkaar reageren. Hiervoor kun je terecht in het subforum “AutBreak Café”.
• Je gedragen als moderator. Je mag elkaar best een keer op aanspreken op bijvoorbeeld offtopic gaan, een beetje zelfregulering kan geen kwaad, maar vergeet niet dat er moderators zijn. Zij zijn bereikbaar via de meldknop.
• Het versturen van persoonlijke berichten, wanneer je de functie om zelf persoonlijke berichten te kunnen ontvangen hebt uitgezet. Communicatie is tweerichtingsverkeer en je ontneemt dan, door zelf die functie te hebben uitgezet, de ander de mogelijkheid om op jouw bericht te reageren.

Er mag op het forum gesproken worden over automutilatie en zelfdoding. Ermee dreigen of het uiten van concrete plannen mag echter beslist niet. Je brengt daarmee de andere forumgebruikers in een onmogelijke positie. Denk je aan automutilatie of zelfdoding? Zoek dan alsjeblieft professionele hulp. Wie wil praten over zelfdoding kan in Nederland anoniem terecht bij www.113.nl. Of bel 113 (normale gesprekskosten) of 0800-0113 (gratis). Voor België kun je terecht bij www.zelfmoord1813.be of bel het gratis nummer 1813.


8. Gebruik van plaatjes, kleuren en bewegende beelden

Op AutBreak Forum gelden, omdat de doelgroep bestaat uit mensen met ASS, een aantal extra regels voor het gebruik van plaatjes, kleuren en bewegende beelden. Mensen met ASS zijn vaak snel(ler) overprikkeld. Daarom zijn de volgende regels opgenomen:

• Avatars: gebruik geen bewegende of felle kleuren bevattende avatar. De maximaal grootte voor een avatar is 140x140 pixels.
• Afbeeldingen: je mag geen andere bewegende afbeeldingen (zoals animated GIFs) plaatsen dan standaard in de forumsoftware worden aangeboden. Verder mag je geen afbeeldingen plaatsen in je onderschrift.
• Teksten: je mag geen teksten met allerlei kleuren plaatsen. Hele berichten in een afwijkende kleur of volledig in hoofdletters of vetgedrukte tekst zijn ook niet toegestaan.
• Video's: je kunt voor video's de tag “youtube” uit de forumsoftware gebruiken. Wees een beetje terughoudend met het plaatsen van video's in topics die zich daarvoor minder goed lenen. Plaats bij twijfel liever een link naar de video.
• BBCode: je mag geen andere BBCode (“Bulletin Board Code”) gebruiken dan de functies die standaard in de forumsoftware worden aangeboden.


9. Aanbieden van goederen of diensten

AutBreak Forum biedt in het subforum “Te koop, te ruil aangeboden / gevraagd” (beperkt) gelegenheid om goederen aan te bieden of te vragen. Dit subforum staat niet open voor bedrijven en instellingen. Werving voor persoonlijke of bedrijfsmatige belangen is niet toegestaan.

Het subforum “Studenten, diensten en projecten” staat wel open voor bedrijven en instellingen, mits er een voldoende duidelijk verband is met de doelgroep en de doelstellingen van AutBreak Forum. Bij twijfel kunnen berichten zonder opgave van redenen worden verwijderd.

Het is verboden om illegale diensten of goederen aan te bieden of links te plaatsen naar websites waar illegale diensten of goederen worden aangeboden. Ook is het verboden om geneesmiddelen aan te bieden.


10. Moderatie van het forum

AutBreak Forum wordt gemodereerd door een aantal forumgebruikers die de rol van moderator hebben. Je kunt hen herkennen aan de groene gebruikersnamen. Ook de beheerders van het forum (herkenbaar aan hun paarse gebruikersnaam) kunnen berichten en topics modereren. Moderaties hebben steeds tot doel om het forum overzichtelijk te houden en om toe te zien op de naleving van de forumregels. Een moderator kan daartoe berichten aanpassen, verplaatsen of verwijderen.

Moderaties hebben altijd betrekking op (de inhoud van) berichten en nooit op de persoon die het bericht heeft geplaatst. Er is alle begrip voor het feit dat mensen met ASS soms wat minder handig zijn in sociale interactie, communicatie en verbeelding. Soms fouten maken of je vergissen hoort daar bij. Dat geldt zowel voor degene die een bericht heeft geplaatst, als voor de lezer die het bericht misschien anders opvat dan het is bedoeld. En het geldt natuurlijk ook voor de moderators en beheerders van het forum, die (eventueel met uitzondering van de moderators op het subforum “Partners”) zelf ook ASS hebben.

Moderaties zijn steeds herkenbaar aan een groene tekstkleur. Dat kan in het gemodereerde bericht zelf zijn of, als het desbetreffende bericht is verwijderd, in een apart bericht dat er één of meerdere berichten zijn verwijderd (of verplaatst naar een ander topic). Indien nodig, kan de moderator in een persoonlijk bericht (“PB”) de reden van de moderatie nader toelichten aan degene die het gemodereerde bericht had geplaatst.

Het is niet de bedoeling om in een topic waarin is gemodereerd te gaan discussiëren over een bepaalde moderatie. Eventuele vragen om verduidelijking kunnen worden gesteld in een persoonlijk bericht aan het moderatieteam. Constructieve kritiek op de forumregels (of de manier waarop deze worden gehandhaafd) kan worden geplaatst in het topic “Vragen/opmerkingen aan de moderators/beheerders”. Beledigingen of ander onredelijk gedrag richting moderators of beheerders worden niet getolereerd. Ook de moderators en beheerders van het forum zijn, net als alle andere gebruikers, in de eerste plaats mensen.

Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een forumbericht (of een ontvangen persoonlijk bericht) kan dit via de meldknop (het rode uitroepteken) melden aan het AutBreak moderatieteam.


11. Mogelijke maatregelen bij niet-naleving van de forumregels

Bij herhaalde of ernstige overtreding van de forumregels, bij wangedrag of misbruik van het forum en bij benadeling van andere forumgebruikers of derden kunnen de moderators en/of de beheerders de volgende maatregelen treffen:
• Een waarschuwing. Dit zal in een persoonlijk bericht gebeuren, waarin wordt uitgelegd wat de reden voor de waarschuwing is (en eventueel wat de sancties kunnen zijn wanneer aan de waarschuwing geen gehoor wordt gegeven).
• De PB-functie van een bepaalde forumgebruiker uitzetten, waardoor geen persoonlijke berichten meer kunnen worden verstuurd aan andere gebruikers.
• De toegang tot een besloten subforum intrekken.
• Een gebruikersaccount tijdelijk of, in het uiterste geval, permanent blokkeren, waardoor iemand geen toegang meer heeft tot AutBreak Forum (tijdelijke of permanente 'ban').

Bij vermoeden van een strafbaar feit en/of ernstige benadeling van derden kan AutBreak Forum aangifte doen bij Justitie en/of de internetprovider of bedoelde derden inlichten. AutBreak Forum behoudt zich bovendien het recht voor om zonder opgave van redenen berichten of gebruikersaccounts te verwijderen, indien dat nodig is ter voorkoming van misbruik of oneigenlijk gebruik van het forum of ter bescherming van de belangen van forumgebruikers of andere derden.


12. Wijziging van de forumregels

Deze regels kunnen te allen tijde door het beheer van AutBreak Forum worden gewijzigd. Wijzigingen zullen steeds op het forum worden gemeld. Alle forumgebruikers van AutBreak Forum worden geacht op de hoogte te zijn van de laatste versie van de forumregels.

Door je als gebruiker te registreren aanvaard je dat de forumregels door het beheer van AutBreak Forum kunnen worden gewijzigd. Gebruikers die na een wijziging van de regels aan het forum blijven deelnemen, worden geacht met de gewijzigde forumregels akkoord te zijn gegaan.

In gevallen waarin deze forumregels niet voorzien beslist het beheer.

Reacties op / suggesties voor de forumregels zijn mogelijk in het subforum topic “Vragen/opmerkingen aan de moderators/beheerders”, per persoonlijk bericht aan Team AutBreak of per e-mail: beheer@autbreak.nl.

Versie 1.0 (april 2022)
Gesloten